Handelsbetingelser


Betingelser og vilkår for kunder, abonnementer og shop på LittleUnBox.dk

 

Betingelserne gælder for hjemmesiden www.littleunbox.dk, de produkter der leveres i henhold til abonnementer samt de abonnementservices inkl. shop, som tilbydes på hjemmesiden. Ved at bruge hjemmesiden, eller køb af LittleUnBox abonnement eller i shoppen via hjemmesiden, accepterer du derved vilkårene og indfinder i at være bundet af disse vilkår. LittleUnBox anbefaler, at du printer en kopi af disse vilkår. Du er altid velkommen til at kontakte os på mail hello@littleunbox.dk eller på telefon 25 33 80 93, hvis du har du spørgsmål til vores handelsbetingelser.

1. Oplysninger om os

LittleUnBox ApS - CVR NR. 41307234

Blokken 67,
3460 Birkerød
Danmark

E-mail: hello@littleunbox.dk
Telefon: + 45 25 33 80 93 

2. Priser

2.1. De priser og fragtomkostningerne som er angivet på hjemmesiden, gælder til hver en tid, dog med undtagelse af åbenlyse typografiske fejl. Priserne er inklusive moms.

2.2. Prisen for et abonnement består normalt af et periodemæssigt abonnementsgebyr (f.eks. et månedligt gebyr). De priser, der er gældende for dit abonnement, er fremhævet i forbindelse med dit køb om et LittleUnBox abonnement.

2.3. Priser og forsendelsesomkostninger kan ændres til enhver tid. Du er bundet af de priser, der gælder netop på det tidspunkt, hvorpå har tegnet dit LittleUnBox abonnement. Dog med mindre vi giver dig besked om prisændringer, og du ikke inden for 21 dage fra den dato, hvor meddelelsen er sendt, meddeler LittleUnBox, at du ikke accepterer sådanne ændrede vilkår (LittleUnBox abonnementet vil herved omgående ophøre).

2.4 Der vil i perioder kunne være kampagner med tilbud for nye medlemmer på deres første boks. Dette gælder derfor ikke eksisterende medlemmer eller personer, der tidligere har været medlem hos LittleUnBox ApS.

3. Ansøgning og hyppighed

3.1. Du skal være fyldt 18 år, for at kunne tegne et LittleUnBox Abonnement. Hjemmesiden kan kun forhandle Abonnementer til levering af Produkter til adresser i Danmark (dette indbefatter desværre ikke adresser på Grønland samt Færøerne).

3.2. Vi vil bekræfte modtagelsen ved at sende en besked til den e-mail adresse, du indtastede, når du har ansøgt om et LittleUnBox Abonnement via hjemmesiden. Aftalen mellem dig og LittleUnBox er først trådt i kraft, når vi i en ny e-mail til dig bekræfter, at Produkterne er blevet eller vil blive sendt til dig.

3.3. Du vil én gang pr. kalendermåned, få leveret Produkter til den adresse, som du har angivet i henhold til Abonnementsaftalen. Dog kan visse særlige Abonnementer (f.eks. visse gaveservices) være begrænset til en levering. Det vil sige, at aftalen kun gælder for denne konkrete levering og vil automatisk ophøre derefter. LittleUnBox Produktet er typisk sammensat af mindst 4 produkter, der leveres i en særlig pakke - en LittleUnBox. Produkterne kan være specialstørrelser, herunder fuld størrelse, rejsestørrelse og/eller prøvestørrelse.

3.4. Vi forbeholder os ret til at afstå fra at handle med dig uden begrundelse.

4. Betaling

4.1. Indtil dit abonnement opsiges accepterer du, at betale den månedlige abonnementspris ved indgåelse af dit LittleUnBox abonnement.

4.2. Den første månedlige abonnementspris betales straks i forbindelse med din ansøgning om abonnement og efterfølgende månedlige abonnementspris betales normalt samme måneds dato som den dag som du bestilte. Eksempel. Bestilte du den 20 august, vil du næste gang blive trukket den 20 september. Hvis din ansøgning om LittleUnBox abonnement ikke imødekommes (jf. punkt 2.4), vil der ikke blive betalt noget gebyr. 

4.3. Betaling skal foregå via en af disse muligheder; Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Shop Pay, Apple Pay eller Google Pay. Du accepterer, at vi kan opkræve periodemæssige abonnementsgebyrer fra dit kredit- eller betalingskort uden yderligere godkendelse, indtil du ændrer din betaling via din konto på hjemmesiden, eller ved at du sender en e-mail til hello@littleunbox.dk (med tillæg af den tid, vi med rimelighed har brug for at ændre betalingen).

4.4. Betaling kan også ske med et af LittleUnBox udstedte gavekort eller vouchers (under iagttagelse af de betingelser, der fremgår af den pågældende gavekort eller voucher).

4.5. Vi forbeholder os ret til at foretage et kredittjek på dig.

4.6. Skal du ændre (herunder forny eller slette) dit kredit- eller betalingskort, kan du foretage ændringerne for din betaling via din konto på hjemmesiden, eller ved at du sender en e-mail til hello@littleunbox.dk

4.7. Vi gør opmærksom på, at tilbud og rabatter ikke kan kombineres med eksisterende rabatter, nedsatte varer eller priskampagner.

5. Opsigelse og automatisk fornyelse

5.1. Ønsker du at opsige dit abonnement, skal det ske skriftligt til hello@littleunbox.dk
Vi opsiger dit abonnement fra den dag, vi modtager din e-mail. Fra opsigelsesdagen vil du ikke modtage flere LittleUnBox. Den sidste LittleUnBox vil derfor være den, du sidst har betalt for inden din opsigelse. 

Vi gør opmærksom på, at ønsker du at opsige dit abonnement fra den kommende måned, så skal vi venligst modtage din udmeldelse inden din næste faktureringsdato. i indeværende måned, 7 dage før første bestilling. Eksempel. Bestilte du din første LittleUnBox den 20 august, skal vi derfor have din opsigelse senest den 13. september.

5.2. Du kan afmelde eller pause dit LittleUnBox ved at sende en mail til hello@littleunbox.dk

6. Leveringstid

6.1. Du vil modtage LittleUnBox produkter hver måned efter indgåelse af et abonnement. Du vil modtage din først LittleUnBox inde for 5 hverdage efter at du har bestilt.

6.2. Hvis et LittleUnBox produkt er udsolgt, forbeholder vi os retten til at ændre til et andet lignende produkt.

7. Fortrydelsesret

7.1. Såfremt du er en forbruger, kan du lovligt ombestemme dig inden for 14 dage ("fortrydelsesfrist") fra den dag du modtager et LittleUnBox produkt. Denne fortrydelsesfrist skal altid omfatte mindst syv arbejdsdage.

7.2. Du kan kun udøve din fortrydelsesret, hvis LittleUnBox produkterne i al væsentlighed er uændret. Dette gælder ikke, såfremt LittleUnBox produktet er blevet beskadiget eller ændret på grund af en handling, der har været nødvendig for at undersøge produktet, eller på grund af en omstændighed, der ikke kan henføres til dig.

7.3. Du udøver din fortrydelsesret ved at gøre følgende: Kontakt os inden udløbet af fortrydelsesfristen, hvorefter vi fremsender et returlabel, samt ved at returnere LittleUnBox produktet til os ved brug af fremsendte returlabel. Du kan kontakte os ved at sende en e-mail til hello@littleunbox.dk

7.4. Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer LittleUnBox, hvad du har betalt for LittleUnBox produktet i overensstemmelse med vores returpolitik (jf. punkt 9 nedenfor).

7.5. Oplysninger om dine lovbestemte fortrydelsesret er også anført i vores meddelelse om, at et LittleUnBox produkt er blevet eller vil blive sendt til dig.

8. Klager

8.1. Fra den 15. februar 2016 har alle forbrugere i EU fået en ny fælles europæisk klageportal, der giver mulighed for at klage direkte til virksomheder i andre EU-lande. Hensigten med den europæiske klageportal er, at gøre det nemmere for både forbrugere og netbutikker at håndtere klagesager på tværs af grænserne. Denne mulighed skal du naturligvis også have. Linket til klageportalen kan du finde her http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi vil meget gerne hjælpe dig såfremt at du har klager. Du er altid meget velkommen til at skrive til os på hello@littleunbox.dk. 

9. Returpolitik

9.1. Efter du har udøvet din fortrydelsesret (se punkt 7 ovenfor), og hvis du returnerer et LittleUnBox produkt til os, vil vi gennemføre tilbagebetaling hurtigt, og senest 14 dage fra den dato, vi har modtaget LittleUnBox produkt retur. Vi vil således tilbagebetale LittleUnBox produktets pris. Vi bærer omkostningerne ved at returnere LittleUnBox produktet til os (jf. punkt 7.3 ovenfor).

9.2. Hvis du returnerer et LittleUnBox produkt til os af andre grunde (f.eks. fordi du tror, at LittleUnBox produktet er defekt), vil vi med det samme undersøge det returnerede LittleUnBox produkt og derefter give dig besked via e-mail inden for en rimelig tid vedrørende din tilbagebetaling. Vi udfører normalt tilbagebetaling snarest muligt og senest 14 dage fra den dato, hvor vi modtog information om, at købet ønskes annulleret. Vi vil tilbagebetale LittleUnBox produktets pris og eventuelle rimelige udgifter, du har haft ved at returnere LittleUnBox produktet til os.

9.2.1. Vi vil som udgangspunkt tilbagebetale penge til dig via samme betalingsmetode, som du brugte til at gennemføre din betaling til os.

10. Force Majeure

10.1. LittleUnBox er ikke ansvarlig for eventuelle manglende opfyldelse eller forsinkelse i opfyldelsen af ​​nogen af ​​vores forpligtelser i henhold til et Abonnement, der er forårsaget af begivenheder uden for vores rimelige kontrol (force majeure).

10.2. Force majeure omfatter enhver begivenhed, handling, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter i særdeleshed (uden begrænsning) følgende:

10.2.1. Lockout, strejker eller andre faglige aktioner;

10.2.2. Terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig eller trussel eller forberedelse til krig, civile uroligheder, invasion eller oprør;

10.2.3. Brand, storm, eksplosion, jordskælv, oversvømmelse, epidemier eller andre naturkatastrofer;

10.2.4. Umulighed af brug af jernbaner, fly, skibsfart, biltransport eller anden form for offentlig eller privat transport; og

10.2.5. Umulighed af brug af offentlige eller private telenet.

10.3. Vores ydelser i henhold til ethvert abonnement anses for at være suspenderet for den periode, hvor force majeure-hændelsen pågår. LittleUnBox vil bruge vores rimelige bestræbelser på, at bringe force majeure-hændelsen til ophør eller at finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til abonnement kan gennemføres til trods for force majeure hændelsen.

11. Ansvar

11.1. Hvis du er en forbruger reguleres vores ansvar for de leverede LittleUnBox produkter af kapitlet vedrørende Forbrugerkøb i den danske købelov (LBKG 2003-03-28 nr 237). I øvrige tilfælde er vi kun ansvarlig for brud på disse vilkår, og kun for et samlet beløb svarende til dit årlige abonnementsgebyr, med mindre der foreligger tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlig adfærd. Disse begrænsninger gælder alene såfremt de er i overensstemmelse med gældende dansk lov.

12. Meddelelser

12.1. Meddelelser til os, skal sendes til hello@littleunbox.dk Meddelelser til dig sendes til den e-mail-adresse, du har angivet på hjemmesiden.

13. Tredjeparts websteder

13.1. Dette website kan indeholde links til hjemmesider, der drives af en af ​​vores partnere, annoncører eller tilknyttede selskaber eller andre tredjeparter. Bemærk, at LittleUnBox ikke er ansvarlige for indholdet af sådanne hjemmesider eller de varer eller tjenester, der tilbydes der.

14. Intellektuel ejendomsret

14.1. LittleUnBox eller vores licensgivere ejer alle immaterielle rettigheder til hjemmesiden og alle materialer lagt ud på hjemmesiden. Disse rettigheder og materialer er beskyttet af copyright og enhver ret i denne forbindelse forbeholdes.

14.2. Du kan udskrive en kopi eller downloade uddrag af sider på hjemmesiden til personligt brug. Du må ikke bruge nogen del af vores ophavsretligt beskyttede materiale til kommercielle formål uden først at indhente en licens fra os eller vores licensgivere.

14.3. Ved tegning af et abonnement, giver du os en uigenkaldelig ret til at citere fra kommentarer om LittleUnBoxLittleUnBox produkter og/eller abonnementer, som du har anført på hjemmesiden, blog eller sociale medier samt at bruge citater på vores hjemmeside, på sociale medier og ved anden markedsføring.

15. Tilføjelser og ændringer

15.1. Vi kan fra tid til anden foretage tilføjelser eller ændringer til disse vilkår. Du er bundet af de forhold, der gælder på det tidspunkt, du har tegnet LittleUnBox abonnement, medmindre vi underretter dig om ændringer i disse vilkår, og du ikke inden 60 dage fra den dato, hvor meddelelsen er sendt, informerer os om, at du ikke accepterer sådanne ændrede vilkår (i givet fald vil dit abonnementet vil straks ophøre).

16. Lovvalg og tvister

16.1. Disse vilkår og dit abonnement skal fortolkes og anvendes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Tvister i anledning af disse vilkår eller dit abonnement, skal afgøres ved de danske civile domstole.

17. Overdragelses af rettigheder og pligter

17.1. Du må ikke overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til abonnementet uden vores forudgående skriftlige samtykke. LittleUnBox kan til enhver tid i din abonnementsperiode overdrage vores rettigheder eller forpligtelser i henhold til abonnementet.

18. LittleUnBox Gavekort

18.1. Køber af et LittleUnBox gavekort har to ugers returret, hvor pengene kan tilbageføres. Pengene kan kun tilbageføres, såfremt gavekortet ikke er blevet indløst af modtageren.

18.2. Modtageren af et LittleUnBox gavekortet kan ikke få gavekortets værdi udbetalt.

18.3. Når et LittleUnBox gavekort indløses, har modtager muligheden for at vælge mellem at få den første boks hurtigst muligt, eller modtage et printvenligt bevis.

18.4. Er man som gavekort-abonnent utilfreds med en boks, kan man ikke få boksens pris tilbageført, men vi finder altid en anden god løsning.