Ny barselslovgivning: Mere tid til far og mor - LittleUnBox

Ny barselslovgivning: Mere tid til far og mor

Af Jordemoder Julie Carøe

Ny barselslovgivning: Mere tid til far og mor

I august 2022 trådte en ny barselslovgivning i kraft i Danmark. Den nye lovgivning giver forældrene 24 ugers barsel hver, hvoraf 11 uger er øremærket til partneren (far eller medmor).

Hvad betyder den nye lovgivning for forældrene?

  • Flere uger med barsel til hver forælder: Den nye lovgivning giver forældrene 24 ugers barsel hver, hvilket er 4 uger mere end i den gamle barsellov.
  • Øremærket barsel til partneren: 11 af de 24 ugers barsel er øremærket til partneren. Disse uger kan ikke overdrages til den anden forælder. Hvis du er solo forældre, kan du pr 01.01.24. overdrage noget af barslen til et nærtstående familiemedlem.

Hvordan skal barslen fordeles?

Forældrene kan selv bestemme, hvordan de vil fordele de 24 ugers barsel. De kan vælge at holde barslen sammen, eller de kan holde den hver for sig.

Tal med jeres arbejdsgivere hver især, hvad har I af muligheder i jeres kontrakter. Er der noget der kan forhandles ellers åbnes yderligere op? Dialog er vejen frem.

Hvad skal man være opmærksom på?

  • Det er vigtigt at melde barsel til arbejdsgiveren senest 3 måneder før forventet terminsdato.
  • Hvis man vælger at holde barsel med løn, er det vigtigt at undersøge, hvad der står i ansættelseskontrakten om barselsvilkår.
  • Hvis man skal søge om barselsdagpenge, skal man gøre det senest 8 uger efter første fraværsdag eller sidste lønudbetaling.
  • Husk at tjekke din e-boks – der er mange svarfrister der skal overholdes så alt kan gå så smurt som muligt.

Den nye barselslovgivning giver nu begge forældre mere tid til at være sammen med deres børn. Det er en god mulighed for at skabe gode relationer og for at lære hinanden at kende.

 


 Jordemoder Julie Carøe

Savner du et fællesskab af ligesindede mødre, der er det samme sted i deres graviditet som dig, så tag et kig på vores online mødregrupper, hvor vi også deler nyttige inputs fra relevante fagpersoner både før og efter din fødsel.

Find din mødregruppe HER.

Online terminsgruppe og mødregruppe.

Tilbage til blog